Boldmaskinen

Ledøje-Smørum Tennisklub har fået en helt ny boldmaskine (juni 2021), som bl.a. bruges til træning. Som senior medlem af klubben har du også mulighed for at leje den. Det koster 50 kr. for 1 time, 200 kr. for 5 timer og 300 kr. for 10 timer.

For at leje boldmaskinen gør du følgende:

Log på bookingsystemet.

Køb klippekort: 1 klip, 5 klip eller 10 klip.

Gå til “banebooking”, vælg område “Boldmaskine”, (skift fra udendørstennis til Boldmaskine øverst i venstre side), lav en reservation på den dag og tid du ønsker, og godkend reservationen.

Skift område fra Boldmaskine til udendørstennis.

Lav en banereservation på samme tid som boldmaskinen og vælg medspiller 1 (Boldmaskine).

Godkend betingelserne og godkend reservationen.

Der er lås på skuret. Låsekoden oplyses ved SMS til et bestyrelsesmedlem.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne.

Jeppe Løager Nielsen
Jeppe Løager NielsenTræner

Vigtigt ift. brug af boldmaskinen

Når du tager strømstikket ud af maskinen, skal du trykke på “push”-knappen, så strømstrikket kan komme ud. Det er vigtigt, at du ikke hiver i stikket uden at have trykket “push”-knappen nede. På dette billede kan du se, hvor knappen sidder henne. Sæt også gummihylsteret på maskinen igen, så indgangen til opladerstikket ikke bliver fyldt med grus, imens den bruges. Når strømstikket skal i maskinen igen, skal den sige klik, før den sidder korrekt i maskinen og igen begynder at oplade.

Når du skal starte maskinen, skal du trykke knappen nederst hen imod “internal battery” – dernæst kan du trykke på power-knappen og på den måde få gang i maskinen. Efter endt brug skal knappen igen sættes hen i midten, så den står på O. Her kan du se, hvilken knap der menes.

Regler

Vi ønsker at have gavn af boldmaskinen i mange år, samt at du får optimal glæde af den. Det er vigtigt, at der passes godt på den, og derfor skal følgende regler overholdes:

  1. Klubbens trænere har førsteprioritet til at anvende boldmaskinen til diverse træningslektioner/timer. Så ønsker du at leje boldmaskinen, mens der er almindelig træning, skal du først høre de pågældende trænere, om det er OK.
  2. Boldmaskinen må kun anvendes i tørvejr. Hvis det begynder at regne under brug af boldmaskinen, skal man stoppe øjeblikkeligt og få boldmaskinen tilbage til skuret så hurtigt som muligt.
  3. Gå aldrig ind foran boldmaskinen. Den kan skyde bolde afsted med 130 km/t. og det gør ondt at blive ramt.
  4. Pil ikke ved boldene i boldkurven, mens boldmaskinen er tændt. Boldmaskinen kan af og til “lukke sig selv ned”. Det gør den, hvis en bold sidder i klemme ved rundellen i bunden af boldkurven. Sluk derfor først boldmaskinen, før du løsner/blander boldene i boldkurven. Tænd boldmaskinen igen og vælg dit program.
  5. Efter brug skal boldmaskinen sættes på plads i skuret. Maskinen skal sættes til opladning igen.
  6. Når man forlader skuret, skal det være aflåst med den tilhørende kodelås.

Brugervejledning

Brugervejledningen til boldmaskinen kan du finde ved at klikke her: Brugervejledning