Bestyrelsen

Formand
Martin Brandt
Martin Brandt
 
* Kontakt med kommunen, EIF, DGI og DTF Medlemsmødet
* Projekter med kommunen (Tennishal, Renovering af baner, Nyt adgangssystem)
 
+4522525290
Kasserer og Klubhus
Pia Søder Jacobsen
Pia Søder Jacobsen
 
* Udarbejde regnskab
* Udarbejde budget og budgetopfølgelse
* Ind og udbetalinger
* Ind og udmeldelser
* Indkøb til klubhuset
* Rengøring i klubhuset
* Medlem i ungdomsudvalget
* Kontakt med kommunen herunder halfordelingsmøder og EIF
* Besvarer mails sendt til Kasserer og bestyrelsen
 
+4526181529
Sekretær
Lone Lindholm
Lone Lindholm
 
* Indkaldelse og referater til bestyrelsesmøder
* Indkaldelse og referat af Medlemsmøde 
 
Træningsaktiviteter og Facebook
Frederik Petersen
Frederik Petersen
 
* Opdatering af Facebook
* Input fra trænere og træningssessioner
* Børnehave og SFO besøg
* Ansvarlig for juniortræning
 
+4551522899
Turneringer, Nyhedsbreve og Web
Michael Fredsbo
Michael Fredsbo
 
* Medlem af ungdomsudvalget
* Turneringsansvarlig for junior, senior og motionister: holdkampe, KM ude og inde, stævner og eksterne turneringer og stævner
* Kontakt til holdkaptajner
* Opdatering af Web
* Nyhedsbreve
* Kontakt med fagforbundene ( SLTU, DTF, Tennis Øst, DGI)
 
+4526390478
Træningsadministration og Motionistaktiviteter
Per Nielsen
Per Nielsen
 
* Back up for kasserer
* Træningsadministration - økonomi og træningsoversigter
* Kontakt med kommunen herunder halfordelingsmøder og EIF
* Ansvarlig for motionistaktiviteter
 
+4541175899
Boldmanager
Søren Pedersen
Søren Pedersen
 
* Boldmanager
* Klubtøj
* Brochure/promotionsmaterialer
 
+4542436949
Suppleant
Sebastiaan Van Den Wijngaert
Sebastiaan Van Den Wijngaert
 
* Formand for ungdomsudvalget 
 
+4530775921