Ny dato for medlemsmøde

10. maj 2020 17:12 , af Michael Fredsbo

Vores medlemsmøde den 3. maj blev desværre aflyst grundet Covid-19. Vi har derfor planlagt et nyt medlemsmøde, som finder sted lørdag den 13. juni kl. 14-15 i klubhuset.

Efter sigende skulle fase 3 af genåbningen af Danmark finde sted den 8. juni, og hvis alt går vel, bliver forsamlingsforbuddet også hævet fra de nuværende 10 personer til 30-50 personer. Vi håber, at I vil sætte et stort kryds i kalenderen denne dag, så vi kan få afholdt vores ordinære medlemsmøde. Datoen er selvfølgelig med forbehold for yderligere udskydelse grundet Covid-19.

Martin Brandt træder af som formand. Derfor har bestyrelsen konstitueret Frederik Hausner Petersen som ny formand med virke fra den 3. maj. Til medlemsmødet den 13. juni skal der stemmes og vælges en ny formand. Hvis medlemmerne er enige i bestyrelsens forslag, fortsætter Frederik officielt som formand – ellers kan potentielle kandidater også stille op, hvorefter der stemmes iblandt de medlemmer, der er mødt op.

Husk at evt. forslag, skal sendes til formanden, senest 3 uger før medlemsmødet.

Kandidater til formandsposten skal skriftligt meddeles og være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødet.

Stemmeret på medlemsmødet har samtlige aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved 1 forældre eller værge.

Dagsorden for medlemsmødet kan hentes her.

Vi ser frem til at se jer til medlemsmøde :-)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Ledøje-Smørum Tennisklub
bestyrelsen@lsi-tennis.dk